A Mentalmap.org magyar nyelvű oldalait 2011-től az Innoratio Kutatóműhely Közhasznú Egyesület szerkeszti.
The Hungarian pages of Mentalmap.org are maintained by Innoratio Research Public Benefit Association.

Mentalmap

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Címlap MMAP 2.0 projekt Projektpartnerek

Projektpartnerek

E-mail Nyomtatás PDF

Vezető partner: Innoratio Kutatóműhely

Projekt partner: Integratio Alapítvány

Innoratio Kutatóműhely

Az Innoratio Kutatóműhely Csongrád Megyei Gazdaság- és Társadalomfejlesztő Közhasznú Egyesület 2006 júniusában alakult meg Szegeden, jogi személyiségű közhasznú szervezetként, regionális működési területtel.

Az egyesület célja a térség, a Dél-alföldi Régió innovációs és gazdasági versenyképességének növelése, társadalmi fejlődésének elősegítése, az ehhez szükséges szakértői multiplikátor szerepkör kialakítása és érvényesítése. Célja továbbá a szakmai, szervezeti összefogáson és partnerségen alapuló innovatív kezdeményezések, programok elősegítése és megvalósítása a területi különbségek mérséklése, az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés horizontális elveinek érvényesítése mellett.

A Kutatóműhely feladatrendszere kiterjed a helyi-térségi-regionális szintű tervezés, a stratégiaalkotás, a tervezési szintek (kistérség/megye/régió) közti és a határon túli kapcsolatok erősítése érdekében a szakértői kapacitások összefogásával megvalósuló kutatások végrehajtására, szakmai állásfoglalások és javaslatok kidolgozására, valamint a települési, kistérségi, megyei és regionális szervezetek, intézmények pályázati kapacitásának növelésére, a forrásadaptációs képességeik fejlesztésére is.

Ezen célok elérése érdekében az egyesület tevékenysége a következő fő irányvonalak mentén szerveződik:- az innováció térbeli terjedése érdekében kutatáshasznosítás és tudástranszfer-támogató tevékenység

- a célokhoz kapcsolódó fejlesztési projektekben, programokban szakértői és kutatási közreműködés

- a vállalkozásfejlesztési, innovációs, projekt-előkészítési és lebonyolítási ismeretek terjesztése és oktatása, valamint oktatási segédanyagok készítése és a kapcsolódó tananyagok fejlesztése

- terület-, vidék-, gazdaság-, és társadalomfejlesztési programok kidolgozása

szakpolitikai intézkedéseket érintő javaslattételi munka

- a felhalmozott tudáskészlet átadása és az összefogás megfelelő szintű kiépítése érdekében rendezvények és konferenciák szervezése, tanulmányok és kiadványok készítése és megjelentetése

- az ifjúság, a fiatal szakemberek, a munkakezdők helyzetének javítása, elhelyezkedési esélyeik növelése megyei és régiós szinten

- társadalmi részvétel és a szakértői közreműködés biztosítása a közhasznú tevékenységek által érintett területeken

Az Innoratio Kutatóműhely az elmúlt két évben négy kiemelkedő hazai, illetve EU-s projekten szerzett támogatást, így jelentős tapasztalattal rendelkezik az innováció, a klaszterhálózatok, a vállalkozások versenyképességének és az európai identitástudat kialakításának témakörében (Baross Program, Europe for Citizens, NFGM Versenyképes Vállalkozói Tudás).

Emellett kiemelt hangsúlyt fektet a szociológiai, gazdasági és területfejlesztési kutatások és programok végrehajtására: klaszterfejlesztési, közlekedésfejlesztési programokat dolgozott ki, vállalkozásfejlesztési tréninget nyújtott munkanélküli nőknek, és a Szegedi Tudományegyetemmel partnerségben kutatásszervezési, adatfeldolgozási, valamint szociológusi és pszichológusi gyakornoki programokat indított.

Az Innoratio Kutatóműhely a vállalkozásfejlesztési és foglalkoztatási célú (a munkaerőpiaci integrációt, illetve reintegrációt szolgáló képzéseket) és moduláris jellegű képzési programok lebonyolítását is vállalja, valamint megfelelő szakmai ismeretanyaggal és tapasztalt szakembergárdával rendelkezik innováció- és projektmenedzserek, illetve pályázatírók képzéséhez.

Az Egyesület 2009 decemberében a dél-alföldi régió első – és ez idáig egyetlen – civil kezdeményezésen alapuló Kutatóintézetét alapította meg, mely Nonproft Kft. Formájában működik.

Integratio Alapítvány

Az Integratio Alapítvány 2000-ben jött létre, az Európai Unióval, az integráció kihívásaival kapcsolatos tudományos, tájékoztató, oktatási, képzési, továbbképzési feladat ellátása, főleg a régió magyar kisebbségének integrációja céljából. Alapítványunk különös figyelmet szentel az emberi és kisebbségi jogok kérdésének. Sajátos tevékenységei révén az EU-ba integrált, alapértékeit tiszteletbentartó társadalom feljődéséhez szeretne hozzájárulni.

Célja elérése érdekében az Alapívány az alábbi feladatokat tűzte ki:

- uniós kérdéskörrel foglalkozó kutatók támogatása

- EU információs és kutatási központ létrehozása

- kiadványok megjelentetése, illetve ezek támogatása

- az EU-val kapcsolatos tudományos tanácskozások szervezése

- kiemelkedő képességű diákok támogatása az uniós kérdéskör tanulmányozásában

- az EU és az integrációs folyamattal kapcsolatos információk népszerűsítése

 

Két ország, egy cél, közös siker!

Two countries, one goal, joint success!

Două ţări, un scop, succes comun!

Jelen weblap tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

The content of this webpage does not necessarily represent the official position of the European Union.

Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniuniii Europene.

www.huro-cbc.eu
www.hungary-romania-cbc.eu


Szavazások

Hallott már a mentalmapról?
 

Ki olvas minket

Oldalainkat 3 vendég böngészi

Hírek röviden

A mentális térképezés módszertani alapjai is kidolgozás alatt állnak, aminek több oka is van. Egyrészt az interdiszciplináris jelleg tág teret enged a módszertani kísérletezéseknek; negatív megfogalmazásban ez azt jelenti, hogy nincs olyan egységes elméleti keret, amelyhez igazodhatna a módszertan....

Ez az oldal cookie-kat használ, annak érdekében, hogy jobb böngészési élményt nyújtson. Az oldal használatával hozzájárúl, hogy ezeket a cookie-k használatához. Adatvédelmi nyilatkozat megtekintése.

Cookie-k elfogadása erről az oldalról.

EU Cookie Directive Module Information